Velkommen som lagleder i NIL!

Tusen takk for at du ønsker å bidra til idretten på Nesøya som lagleder for et fotballag! Her vil du finne nyttig informasjon og relevante retningslinjer for deg som lagleder. Har du spørsmål, kontakt Sportslig leder Fotball Erling Ola Fykse på erling@nesoyail.no

.

Viktig info til deg som lagleder i NIL

 1. Du holder deg oppdatert i fotballen ved å følge med på våre nettsider, på våre fotballnettsider og på Facebook Nesøya IL og Facebook Nesøya IL Fotball!
 2. Alle frivillige og ansatte i NIL over 15 år skal fremvise politiattest. Les mer her!
 3. Nesøya IL Fotball har en sportsplan med mye nyttig informasjon for deg som lagleder, les mer her!
 4. Nesøya IL Fotball er i ferd med å utvikle en klubbhåndbok. Den skal være ferdig i løpet av 2019, innhold som er klart legges ut underveis. Klubbhåndboken kan du lese om her!
 5. Du er ansvarlig for å holde liste over trenere/lagledere og spillere à jour til enhver tid. Endringer i lagledelse sendes til post@nesoyail.no. Endringer i spillerliste sendes til katja@nesoyail.no
 6. Alle lagledere i NIL er viktige nøkkelroller i FairPlay arbeidet. Du kan laste ned mer informasjon her:

  Fair Play-programmet med 12 punkts sjekkliste til trenere og lagledere

   

Laglederens oppgaver

Laglederen i barnefotballen 

Laglederen er den som har det overordnede ansvaret for logistikken til laget, og som har kontroll over informasjonsflyten. Vi setter utrolig stor pris på alle trenere i barnefotballen, og her følger noen gode råd og retningslinjer. 

-          Alle lagledere deltar på Barnefotballkvelden. 

-          Lese, forstå og bruke spilleregler og retningslinjer for barnefotball. 

-          Lese klubbens Sportsplan. 

-          Møt opp på forum, det er en flott møteplass for informasjon, gode diskusjoner og sosialt samvær. 

-          Ha oversikt over alle foresatte på laget og deres kontaktinfo med både telefonnummer og e-postadresser. 

-          Ha oversikt over alle spillere som er en del av laget, og sende oppdatert oversikt til klubben minimum to ganger pr. kalenderår. 

-          Sende ut informasjon til foresatte på e-post og i lagets gruppe på Facebook, eventuelt andre kanaler som laget bruker. 

-          Melde på laget til cuper og turneringer. 

-          Være pådriver for at laget har sosiale sammenkomster. 

-          Ha dialog med klubbens administrasjon opp mot dugnader, treningstider etc.

-          Dersom du har gode innspill til den sportslige utviklingen av klubben, ta kontakt med sportslig leder.

 

Laglederen i ungdomsfotballen 

Laglederen er den som har det overordna ansvaret for logistikken til laget, og som har kontroll over informasjonsflyten. Vi setter utrolig stor pris på alle lagledere i ungdomsfotballen, og her følger noen gode råd og retningslinjer.

-          Alle lagledere deltar på Ungdomsfotballkvelden. 

-          Lese, forstå og bruke spilleregler og retningslinjer for ungdomsfotball. 

-          Delta på FIKS-kurs i regi av NFF Oslo, og kunne bruke verktøyet aktivt. 

-          Legge lagets kamptropp i FIKS før hver kamp, og skrive denne ut på kampdag.

-          Lese klubbens Sportsplan. 

-          Møt opp på forum, det er en flott møteplass for informasjon, gode diskusjoner og sosialt samvær. 

-          Ha oversikt over alle foresatte på laget og deres kontaktinfo med både telefonnummer og e-postadresser. 

-          Ha oversikt over alle spillere som er en del av laget, og sende oppdatert oversikt til klubben minimum to ganger pr. kalenderår. 

-          Sende ut informasjon til foresatte på e-post og i lagets gruppe på Facebook, eventuelt andre kanaler som laget bruker. 

-          Melde på laget til cuper og turneringer. 

-          Være pådriver for at laget har sosiale sammenkomster. 

-          Ha dialog med klubbens administrasjon opp mot dugnader, treningstider etc. 

-          Dersom du har gode innspill til den sportslige utviklingen av klubben, ta kontakt med sportslig leder. 

 

Laglederen i voksenfotballen

Laglederen er den som har det overordna ansvaret for logistikken til laget, og som har kontroll over informasjonsflyten. Vi setter utrolig stor pris på alle lagledere i voksenfotballen, og her følger noen gode råd og retningslinjer. 

-          Lese, forstå og bruke spilleregler og retningslinjer for voksenfotball. 

-          Delta på FIKS-kurs i regi av NFF Oslo, og kunne bruke verktøyet aktivt. 

-          Legge lagets kamptropp i FIKS før hver kamp, og skrive denne ut på kampdag.

-          Lese klubbens Sportsplan. 

-          Møt opp på forum, det er en flott møteplass for informasjon, gode diskusjoner og sosialt samvær. 

-          Ha oversikt over alle spillere på laget og deres kontaktinfo med både telefonnummer og e-postadresser, og sende oppdatert oversikt til klubben minimum to ganger pr. kalenderår. 

-          Sende ut informasjon til spillere på e-post og i lagets gruppe på Facebook, eventuelt andre kanaler som laget bruker. 

-          Melde på laget til cuper og turneringer. 

-          Være pådriver for at laget har sosiale sammenkomster. 

-          Ha dialog med klubbens administrasjon opp mot dugnader, treningstider etc. 

-          Dersom du har gode innspill til den sportslige utviklingen av klubben, ta kontakt med sportslig leder. 

 

Oppgaver på hjemmekamper med oppsatt dommer fra NFF Oslo (ungdom og voksen)

 • Elektronisk kamprapport fylles inn innen 3 timer før kampstart
 • Kamprapporten har hjemmelaget ansvar for å skrive ut og levere til dommer
 • Endringer på kamprapporten kan gjøres med penn på kampstedet i samråd med dommer som tidligere.
 • Hjemmelagets klubb er ansvarlig for registrering av RESULTATET i FIKS uavhengig av dommeren oppgaver under.
 • NB! Husk å sjekke kampresultatet og at det er satt kryss på riktig spiller(e) hvis det er gitt advarsler/utvisninger før du underskriver på din del av kamprapporten.
 • Dommeren registrerer mål, bytter, advarsler, utvisningerog skanner innkamprapporten fra sin dommerinnlogging i FIKS (innen 12 timer etter kampslutt).
 • Dommeren vil oppbevare kamprapporten ut sesongen.

Foreldremøter

Som lagleder er du ansvarlig for å kalle inn til foreldremøter. Vi anbefaler et møte i oktober/november for å planlegge den kommende sesongen.

Hvis du ønsker å avholde møte på klubbhuset, så kan du sjekke ledige tider her! Når du har bestemt dato/tid, så sender du en epost til post@nesoyail.no for å reservere stua.

 

AGENDAMAL

Spørsmål til foreldremøte for ditt lag i Nesøya IL Fotball


1. Hva er bra i klubben? Hva er det klubben kan gjøre for å legge til rette enda bedre for deres lag?


2. Er vi fornøyde med lagspåmeldingen i sesongen som var? Ble det jevne kamper, og stilte vi med jevne lag dersom vi hadde flere lag i vårt kull?


3. Hvor mange spillere ser vi for oss skal trene og spille kamper den kommende sesongen? Hvor mange skal spille kun sommer, og hvor mange er med hele året?


4. Sammen er vi sterke, er det enda flere foresatte som vil bli med på treningene og kampene? Det er alltid kjekt dersom noen kan bistå med å ordne utstyr, lage klar bane, og hjelpe til når barna trenger trøst. Hvem blir med som lagledere? Hvem blir med som trenere? Noen kan være hovedtrenere, andre kan være assistenter.


5. Hvor mange cuper, og hvilke cuper ser vi for oss å delta på? Ville det vært moro med fotballcup på Nesøya?


6. Klubben vil arrangere barnefotballkveld for alle lagledere og trenere i klubben. Det blir en fin fotballkveld på klubbhuset som varer i ca. 3 timer. Her vil klubben blant annet arrangere en treningsøkt der frivillige kan se hvordan en trening kan gjennomføres. Her vil en også få informasjon om hva som rører seg i klubben, og hva klubben kan gjøre for alle lagledere og trenere. Vil alle som er med i teamet rundt laget ta turen på barnefotballkvelden? I tilfelle nei, hvorfor ikke?


7. Vi jobber aktivt med å utvikle klubben, og er i full gang med NFF Kvalitetsklubb Nivå 1. Vi har blant annet en levende og godkjent Sportsplan som ligger på våre hjemmesider. Den gir mange gode tips og råd til gjennomføring av aktivitet, og er veiledende i vårt verdiarbeid. Dersom dere har innspill til Sportsplan, kom med tilbakemelding så tar vi det med i vurderingen. Sportsplan vil før oppstart av seriekamper blir sendt ut, slik at den leses før seriestart

Retningslinjer for deltakelse på cuper

Det å reise på cup er moro både for barn, ungdom og voksne.

Våre retningslinjer for cupdeltagelse for alle lag i NIL er som følger:

Hvert lag får dekket påmelding for inntil 2 cuper hvert år til en øvre grense.

Alle lag i barnefotballen som innehar gyldig alder deltar på Nesøya Sommercup 2020 i barnefotball.

Dersom man må betale ved påmelding må lagleder legge ut for avgiften, og får refundert beløpet ved å sende e-post til post@nesoyail.no med kvittering samt kontonummer, beløp og navn det skal refunderes til.

Dersom laget ønsker å ha med egen trener på cup for må laget selv dekke reise og opphold for treneren, eventuelt søke styret som støtte.

Alle spillere som er en del av laget skal bli invitert med på cup, ingen spillere skal ekskluderes fra å bli invitert.

Alle spillere som reiser med laget på cup skal få spilletid i henhold til gjeldende føringer for spilletid. På cup er det ofte kortere omganger og kamper enn i seriespill, dette er noe trenere kan ta med i vurderingen i forhold til spilletid.

Det skal ikke nytes alkohol blant de voksne som reiser med barn og ungdom på cup.


GOD TUR!