Torunn 2021-02-02 18:05:42

Klubbroller

 

Ansvarlig for sportsplanen

Klubbens sportslige leder er ansvarlig for sportsplanen.
Sportsplanen er et levende dokument og kan revideres hele året. Sportsplanen blir vedtatt på hovedstyremøter/fotballstyremøter. Medlemmer henvender seg til sportslig leder dersom de har spørsmål til sportsplanen.

 

Roller på lagene

Spiller

Spillerne bør være kjent med

•    Hva klubben står for - verdier, visjon og formål
•    Klubbens sportsplan
•    Medlemskap
•    Dugnad: Årets største dugnad er Nesøya Sommercup i juni, andre dugnader kan komme i tillegg.
•    Klubbens retningslinjer og forventninger til spillerne

 

Forelder/foresatt

Foreldre/foresatte bør være kjent med

•    Hva klubben står for - verdier, visjon og formål
•    Klubbens sportsplan
•    Medlemskap
•    Forsikringer
•    Politiattester
•    Dugnad: Årets største dugnad er Nesøya Sommercup i juni, andre dugnader kan komme i tillegg.
•    Klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene

Det er kun foreldre som har gyldig medlemskap, som kan stemme på årsmøtet.

 

Trener

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben.

Trenerne bør derfor være kjent med

•    Hva klubben står for - verdier, visjon og formål
•    Klubbens sportsplan
•    Medlemskap
•    Lisens og forsikringer
•    Politiattester
•    Kompetansekrav- og tilbud for trenere
•    Klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne
•    Hva klubben tilbyr sine trenere - honorar, utstyr, bekledning, kurs

 

Lagleder

Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/cuper, gjennomføring av kamper osv.

Lagledere bør være kjent med

•    Hva klubben står for - verdier, visjon og formål
•    Klubbens sportsplan
•    Medlemskap
•    Lisens og forsikringer
•    Politiattester
•    Klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
•    hva tilbyr klubben sine lagledere - utstyr, bekledning og kurs

Aktuelle oppgaver

•    Ajourføre og sende inn navnelister på lag
•    Gjøre seg kjent med klubbens sportsplan
•    Arrangere møter for foreldre og spillere
•    Gå igjennom Fair play-regler, foreldrevettregler og sportsplan med alle spillere og foresatte
•    Møte på lagledermøter og andre relevante møteplasser
•    Gi informasjon til spillere, trenere og foresatte
•    Oppdatere lagets hjemmeside
•    Melde på til cuper
•    Innkalle til dugnader
•    Arrangere hjemmekamper og fylle ut kamprapport
•    Administrere reiser til/fra kamper eller cuper
•    Sikre at alle spillere er registrert i FIKS (ungdomsfotball og eldre)

 

Beskrivelse av øvrige klubbroller finnes i klubbhåndboken for Nesøya Il Fotball.