Torunn 2021-02-02 21:06:30

Sportsplan 16 år

Mål

Glede, mestring for alle, inkludering, respekt og vennskap

 

Organisering

Roller

•    Trenere er fra klubb.
•    Lagledere er fra foreldregruppe.
•    Kampverter er fra klubb eller foreldregruppe.

 

Kompetansekrav

Trener: minimum grasrottrener delkurs 1 og delkurs 3

 

Kamp

Spillform

Lagene på Nesøya spiller i den spillformen som NFF Oslo tilbyr i disse årsklassene.


Øverste spillform er 11v11 for årsklassen.

 

Laginndeling

Alle spillerne trener sammen og de spillerne som ønsker å spille mer enn en kamp i uken kan få tilbud om det dersom det er nok spillere som er interessert. Lagene meldes på i hensiksmessige nivå.

Antall spillere per lag: NFF anbefaler 14-18 spillere per lag i 11erfotball.

 

Lagspåmelding

Klubben har en egen person som er ansvarlig for lagspåmelding for alle lag. Denne personen har dialog med trenere og lagledere. Lagspåmelding er klubbstyrt og klubbens sportslige ledelse og fotballstyret styrer antall lag som skal meldes på og på hvilket nivå de skal meldes på. Dette gjelder for alle lag i alle aldersklasser.

 

Spilletid

Nesøya IL følger NFF sin anbefaling minst 1 omgang spilletid på kamp for alle spillere.

 

Turnering

Informasjon om deltakelse og påmelding til turneringer.

 

Trening

Øktene fokuserer på individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter.


Inspirasjon til øktplaner finner dere i Øvelsesbanken.

Antall treninger per uke: 2

 

Differensiering

Med differensiering mener vi å legge til rette i forhold til spillerens ønsker, motivasjon og ferdighetsmessige ståsted.

Les om differensiering i Nesøya IL Fotball.

 

Hospitering

All hospitering skal godkjennes av klubbens sportslige ledelse.


Les om vårt hospiteringstilbud.

 

Ekstratilbud

•    Internturnering
•    Oppkjøringscamp
•    Fotballens Dag
•    Futsal på fredager deler av året

 

Spilleroverganger

Alle som vil spille fotball på Nesøya og følge klubben sine verdier og klubben sin Fair Play er hjertelig velkommen til det. Spillere som ønsker å forlate Nesøya kan gjøre det etter at alle økonomiske forpliktelser med klubben er fullført. Nesøya IL følger vanlig prosedyre for spilleroverganger i henhold til NFF sitt reglement. En ansatt har rollen som FIKS-ansvarlig, denne personen er også ansvarlig for den formelle delen av overgangen i FIKS. Sportslig leder kan kontaktes ved spørsmål om overganger.

 

Private aktører

Nesøya IL overlater det til hvert enkelt medlem og deres foresatte å bestemme om de vil delta på tilbud drevet av private aktører.  
Nesøya IL tar avstand fra all aktivitet drevet av aktører som bryter med NFFs og NIFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.