Torunn 2021-02-02 18:17:11

Sportsplan 6-7 år

Mål

Glede, mestring for alle, inkludering, respekt og vennskap

 

Organisering

Roller
•    Trenere er fra klubb og/eller foreldregruppe.
•    Lagledere er fra foreldregruppe.
•    Kampverter er fra klubb eller foreldregruppe.

 

Kompetansekrav

Trener: Minimum 1 trener pr. lag som har  grasrottrener delkurs 1

 

Kamp

Laginndeling

Lagene settes sammen i jevnbyrdige lag etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter.

Antall spillere per lag: NFF anbefaler 4-5 spillere per lag i 3erfotball, avhengig av spillernes beste og klubbens forutsetninger.

 

Lagspåmelding

Lagspåmelding gjøres hver vinter i samspill mellom Sportslig leder, trenere, lagleder og foreldremøte.

Der hvor hele årskull trener sammen, settes det sammen jevnbyrdige lag, og lagene meldes på samme nivå.

Les om klubbens lagspåmelding her.

 

Spilletid

Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.


 

Turnering

Turneringsdeltagelsen må oppfylle kravene til idrettens barnerettigheter og bestemmelser.

Turnering
Informasjon om deltakelse og påmelding til turneringer

 

Trening

Øktene er sammensatt av øvelser innenfor aktivitetskategoriene Sjef over ballen, Smålagsspill, Scoringstrening og spiller med og mot. 


Inspirasjon/informasjon til øktplaner finner dere i Øvelsesbanken.

Antall treninger per uke: 1


NFF anbefaler at der det er mulig skal hele årstrinn, begge kjønn, trene samtidig.

 

Differensiering

I dette alderssegmentet differensierer vi ikke annet enn i veiledningen vår som trener.

 

Hospitering

For dette alderssegmentet praktiserer vi hospitering.

Hospiteringsbegrepet i fotballen betyr at en spiller trener og/eller spiller kamper med en annen gruppe enn den den til vanlig spiller og/eller trener med. Dette kan skje i korte og lengre perioder. 
All hospitering skal godkjennes av sportslig ledelse.

 

Ekstratilbud

•    Tine fotballskole
•    Camp Nesøya Fotball
•    Vårcamp
•    Nesøya Keeperskole
•    Høstcamp
•    Fotballens Dag
•    Løkkefotball på fredager deler av året
•    Futsal på fredager deler av året

 

Private aktører

Nesøya IL overlater det til hvert enkelt medlem og deres foresatte å bestemme om de vil delta på tilbud drevet av private aktører. Nesøya IL tar avstand fra all aktivitet drevet av aktører som bryter med NFFs og NIFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.