Velkommen som trener i NIL!

Tusen takk for at du ønsker å bidra til idretten på Nesøya som trener for et fotballag!

Her vil du finne nyttig informasjon og relevante retningslinjer for deg som trener og lagleder. Har du spørsmål, kontakt Sportslig leder Fotball Erling Ola Fykse på erling@nesoyail.no.

Vår treneridentitet

-    ENGASJERT – har tilstedeværelse
-    GRENSESETTER – tydelig på klubbens verdi om respekt
-    FORBEREDT – leverer kvalitet
-    FORBILDE – går foran og formidler klubben sine verdier
-    TRIVSEL – skaper Varig Fotballglede

Viktig info til deg som trener i NIL

 1. Du holder deg oppdatert i fotballen ved å følge med på våre nettsider, på våre fotballnettsider og på Facebook Nesøya IL og Facebook Nesøya IL Fotball!
 2. Alle frivillige og ansatte i NIL over 15 år skal fremvise politiattest. Les mer her!
 3. Som trener i barnefotballen skal du gjennomføre Barnefotballkvelden. Dette er et 4-timerskurs som vil bli arrangert hver vår på klubbhuset.
 4. Nesøya IL Fotball har en sportsplan med mye nyttig informasjon for deg som trener, les mer her!
 5. Nesøya IL Fotball er i ferd med å utvikle en klubbhåndbok. Den skal være ferdig i løpet av 2019, innhold som er klart legges ut underveis. Klubbhåndboken kan du lese om her!
 6. Alle trenere i NIL er viktige nøkkelroller i FairPlay arbeidet. Du kan laste ned mer informasjon her:

   

  Fair Play-programmet med 12 punkts sjekkliste til trenere og lagledere

  Fair Play-møtet med Fair Play-hilsen før og etter kamp

  NFF sine trenervettregler

Dette må du vite som ny barneidrettstrener!

Først og fremst – velkommen til norsk idrett! Sjansen for at nettopp du er en av dem som har fått et treneransvar i klubben fordi dine egne barn nettopp har begynt med idrett – er stor. Sammen med deg strømmer det til 10.000 nye trenere til norsk idrett hvert eneste år og dere utgjør til sammen ca 700.000 frivillige i norsk idrett!

Les mer

Trenerens oppgaver

Treneren i barnefotballen


Treneren er ofte den viktigste voksenpersonen hos spilleren i fotballmiljøet. Vær bevisst på hvordan du fremstår ovenfor spillerne dine og de dere møter til kamp. Vi setter utrolig stor pris på alle trenere i barnefotballen, og her følger noen gode råd og retningslinjer.
- Alle trenere deltar på Barnefotballkvelden.
- Minimum en trener fra hvert årskull deltar på NFF Grasrottrenerkurs del 1.
- Lese, forstå og bruke spilleregler og retningslinjer for barnefotball.
- Lese klubbens Sportsplan.
- Møt i god tid til trening og kamp, og ha utstyret klart slik at dere kan komme i gang til avtalt tid.
- Gi beskjed til barna om at de må bruke leggbeskyttere.
- Gi masse ros, og vær aktiv rundt det å skape et trygt og godt miljø der det er lov til å feile.
- Det er lov å stille krav til disiplin i laget, husk å kommunisere på barna sitt nivå med ord og uttrykk som de skjønner.
- Ha en rolig og trygg framtoning, skriking og sinne fører som regel ingen vei.
- Utviklingsfokus, ikke resultatfokus i kampsituasjon.
- Ved sesongslutt skal alle spillerne ha hatt tilnærmet lik spilletid i kamp.
- La spillerne prøve seg i ulike posisjoner.
- Møt opp på forum, det er en flott møteplass for informasjon, gode diskusjoner og sosialt samvær.
- Skal ikke bruke rusmidler på trening og på kamp.
- Dersom du har gode innspill til den sportslige utviklingen av klubben, ta kontakt med sportslig leder.

- Tar ansvar for god gjennomføring av Fair play-møtet før, under og etter kamp.
- Fair play-hilsen før og etter kamp.
- Melde inn aktuelle temaer / problemstillinger / gledessaker i Fair Play-arbeidet til trenerforum
- Løfter frem et tema innen Fair Play på trening. Dette kan være for eksempel en av klubbens verdier - glede, vennskap, mestring for alle, inkludering, respekt - eller nøkkelord fra Fair Play-programmet.

- Holdningskontrakter for Fair Play

 

Treneren i ungdomsfotballen og voksenfotballen


Treneren er en viktig del av fotballmiljøet for ungdom. Vær bevisst på hvordan du fremstår ovenfor spillerne dine og de dere møter til kamp. Vi setter utrolig stor pris på dere trenere, og her følger noen gode råd til hvordan du som trener kan være en god rollemodell i klubben:
- Lese, forstå og bruke spilleregler og retningslinjer for ungdomsfotball.
- Lese klubbens Sportsplan.
- Møt i god tid til trening og kamp.
- Skal ikke bruke rusmidler på trening og på kamp.
- Skape et trygt og godt miljø der det er lov til å feile.
- Ha fokus på disiplin, og oppfordre spillergruppene til å ha indre justis.
- Oppmuntre spillerne til egentrening.
- Gjennomfør spillersamtale med hver spiller i løpet av sesong, snakk om spilleren sine ønsker, synspunkt på egen utvikling, og syn på trivsel for seg selv og spillergruppen.
- Møt opp på trenerforum, det er en flott møteplass for informasjon, gode diskusjoner og sosialt samvær.
- Dersom du har gode innspill til den sportslige utviklingen av klubben, ta kontakt med sportslig leder.

- Fair play-hilsen før og etter kamp
- Gi nødvendig støtte til dommeren for god gjennomføring av Fair play-møtet før, under og etter kamp
- Fair Play som tema på trenerforum og spillermøter - Fair play-programmet 2019 har ulike temaer (utfordringer) som kan være aktuelt å diskutere for ungdomsfotballen, eller tema fra Fair play, som rollemodell, språkbruk, respekt, rasisme, homofobi.


- Holdningskontrakter for Fair Play

Trenerveileder i Nesøya IL Fotball

Trenervelederen skal ivareta oppfølging av klubbens trenere. Sentrale arbeidsområder er rekruttering og oppfølging av trenere, ansvar for å gjennomføre konkrete tiltak for realisering av sportsplanen og ansvar for trenerforum. I Nesøya IL Fotball er trenerveileder Sportslig leder Fotball Erling Ola Fykse.

Trenerveilederen i Nesøya IL Fotball er alltid på «tilbudssiden», og ønsker å bidra til å utvikle trenere. For oss er det viktig at frivillige trenere ønsker dette selv, og at de blir møtt på en god måte gjennom dialog og konkrete avtaler i forkant av veiledning.

 

Har du spørsmål?

erling@nesoyail.no

 

Trenerveilederens rolle og oppgaver er beskrevet i rollebeskrivelsen som finnes i vår klubbhåndbok HER!

Prosedyre ved trenerfravær

Prosedyre ved trenerfravær, f. eks ved sykdom.

1)    Trener skal rapportere til idrettslagets Hovedtrener på telefon. Man skal ringe, ikke sende sms. Får treneren ikke svar når den ringer kan treneren da sende sms.

2)    Treneren er også ansvarlig for å informere eventuell trenerkollega (assistenttrener eller hovedtrener på samme lag).

3)    Hovedtreners oppgave er å finne vikar eller erstatter. Hvis mulig kan også Hovedtrener steppe inn.

4)    Hvis ikke vikar finnes å hente og heller ikke Hovedtrener kan steppe inn må foreldrene på det aktuelle laget informeres, slikt at de har mulighet å stille ved anledning.

5)    Hvis hverken vikar, hovedtrener eller foreldre har mulighet å steppe inn må Hovedtrener undersøke mulighetene for laget å trene sammen med et annet lag den dagen.

6)    Hvis ingen av disse alternativene er gjennomførbare er det opp til lagets trener å kommunisere ut at treningen er avlyst.

 

Dokument for utskrift

Retningslinjer for deltakelse på cuper

Det å reise på cup er moro både for barn, ungdom og voksne.

Våre retningslinjer for cupdeltagelse for alle lag i NIL er som følger:

Hvert lag får dekket påmelding for inntil 2 cuper hvert år til en øvre grense.

Alle lag i barnefotballen som innehar gyldig alder deltar på Nesøya Sommercup 2020 i barnefotball.

Dersom man må betale ved påmelding må lagleder legge ut for avgiften, og får refundert beløpet ved å sende e-post til post@nesoyail.no med kvittering samt kontonummer, beløp og navn det skal refunderes til.

Dersom laget ønsker å ha med egen trener på cup for må laget selv dekke reise og opphold for treneren, eventuelt søke styret som støtte.

Alle spillere som er en del av laget skal bli invitert med på cup, ingen spillere skal ekskluderes fra å bli invitert.

Alle spillere som reiser med laget på cup skal få spilletid i henhold til gjeldende føringer for spilletid. På cup er det ofte kortere omganger og kamper enn i seriespill, dette er noe trenere kan ta med i vurderingen i forhold til spilletid.

Det skal ikke nytes alkohol blant de voksne som reiser med barn og ungdom på cup.


GOD TUR!