Torunn 2021-02-09 16:06:19

Sportsplan

 
Sportsplanen til Nesøya IL Fotball skal fungere som et verktøy for alle involverte i klubben.
Klubben ønsker å ta ansvar og være en så god bidragsyter som mulig for at alle de som er glad i den, skal få den støtten de trenger.
 
Planen brukes som oppslagsverk for å få et innblikk i hvordan klubben ønsker å fremstå både på det sportslige og på det menneskelige plan.
 
Sportsplanen er et dokument som til enhver tid kan endres, og har fast revidering etter hver sesong. Arbeidet med denne planen startet etter 2017-sesongen, med besøk av NFF Oslo og gjennomføring av verdimøte. Etter det har klubben sammen med NFF Oslo arrangert barnefotballkvelder og ungdomsfotballkvelder der en har hatt gode diskusjoner som har bidratt til innholdet i denne planen. Vi startet i 2018 arbeidet opp mot å bli NFF Kvalitetsklubb nivå 1. Høsten 2019 ble vi sertifisert som Kvalitetsklubb og har lagt et sterkt fundament for utvikling der klubben er sjef.
 
Vi som klubb ønsker å inkludere de som er glad i klubben i prosessen med utforming og innhold i Sportsplanen. Gjennom samtaler med trenere og lagledere har vi fått mange gode innspill til hva de ønsker å ha med. Ved å inkludere menneskene i klubben tror vi det vil gi større eierskap og bedre forståelse for planen, noe som vil bidra til sterkere gjennomføringskraft.
 
Planen er en presentasjon av hvordan vi ønsker å ha det i fotballen på Nesøya. Den har fokus på organisering, kvalitet og adferd. Vi ønsker å videreutvikle oss som arena der alle kan ta skritt, og føle at de er en del av et fellesskap.
 
Klubben setter utrolig stor pris på alle medlemmer, ildsjeler, spillere, trenere, lagledere, foresatte, de som jobber i administrasjonen, og de fotballinteresserte som bruker mange timer på banen og anlegget hvert år. Alle som er en del av fotballen på Nesøya eller har familiemedlemmer som er det leser gjennom denne Sportsplanen.

Vi gleder oss stort til det kommende fotballåret sammen med dere!

Har du spørsmål eller innspill til planen, kontakt erling@nesoyail.no.

 

God lesning!