ka 2022-04-20 10:37:58

Priser Fotball sommer 2022

Priser sommersesongen 2022

SOMMERFOTBALL 2022 PRIS
BARN Foreldretrener 1-3 ganger per uke  1950
BARN Klubbtrener 1 gang per uke  2950
BARN Klubbtrener 2 ganger per uke  3450
UNGDOM Klubbtrener 1 gang per uke  3550
UNGDOM Klubbtrener 2 ganger per uke  4150
UNGDOM Klubbtrener 3 ganger per uke  4650
VOKSEN Egentrening 1-3 ganger per uke  2750
VOKSEN Klubbtrener 1 gang per uke  3250

Vi minner om aktivitetsstøtte på kr. 1000 fra Asker Kommune til alle barn og unge i kommunen under 18 år. Dette er ikke behovsprøvd og er en generell støtte til alle. Frist for å registrere seg for refusjon av kr. 1000 på treningsavgifter er 15. desember. Vi anbefaler alle å gjøre dette nå, frititdskortet er ikke med i den nye regjeringens budsjettforslag fra 2022. Les mer her!