Velkommen til verv i NIL!

 

Nesøya Idrettslag ønsker å tilby et aktivt og positivt oppvekstmiljø, en identitet og et fellesskap for barn og unge på Nesøya. For å få til dette er vi avhengig av frivillig innsats fra mange foreldre, ungdom og voksne.

Vi ønsker alle velkommen til å ta et verv i idrettslaget. Som frivillig i NIL vil du bli del av en engasjert gjeng, mange ildsjeler og positive krefter. Administrasjonen, hovedstyre og gruppestyrene vil legge tilrette slik at du skal få gode vilkår for å gjøre en innsats.

 

Klubben har, og trenger flere, frivillige til mange ulike jobber:

 • Trenere og lagledere for fotball, håndball, friidrett og seiling
 • Foreldrekontakter for tennis
 • Ledere, nestledere, økonomiansvarlige, markedsansvarlige, infromasjonsansvarlige, arrangementsansvarlige, materialansvarlige, anleggsansvarlige og styremedlemmer i hovedstyre og gruppestyrer
 • Kioskansvarlig, kjøkkenansvarlig, dugnadsansvarlig, sponsoransvarlig,
 • Ingeniører, arkitekter, håndverkere, økonomer, markedsførere, designere, kunstnere, fotografer..

Har du et talent, en kompetanse, egenskaper og ressurser som du kan dele med oss - ta kontakt!

 

Du får

 • en positiv fritid
 • givende kontat med barn
 • mange gode kollegaer
 • introduksjonshefte med informasjon
 • oppfølging og informasjon underveis
 • relevant opplæring og kursin
 • årsfest med kollegaer

 

Valgkomite

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Heidi Robertson 92 28 22 59

robertson.heidi@yahoo.no

Medlem Janicke Buck 95 74 33 22

janicke@blenderagency.com

 

Politiattest

Nesøya idrettslag følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer vedrørende politiattester. Alle ansatte og frivillige med verv i Nesøya Idrettslag skal fremvise gyldig politiattest.

Det er en enkel prosedyre du må følge for å søke, linker og veiledning finner du her!