Booke klubbhus

Velkommen til klubbuset vårt!

Klubbhuset ligger sentralt til midt i Nesøya Idrettspark, med gode parkeringsforhold rett ved. Huset inneholder stue, kjøkken, toaletter, kontorer for administrasjonen i venstre del og garderober, dusjer og toaletter i høyre del.

Vi leier ut klubbhuset med stue, kjøkken og toaletter til samlinger, årsmøter, foreldremøter, lagledermøter, trenermøter o.l.

Ved leie av baner eller anlegg forøvrig, inngår tilgang til garderober, dusjer og toaletter i høyre del.

Klubbhuset kan reserveres av alle lag, grupper og styrer i klubben:til møter, kurs, avslutninger, foreldremøter etc. Slik bruk er gratis.

Klubbhuset kan også leies av eksterne for bruk til årsmøter, kurs etc. Leiepriser finnes nedenfor.

Idrettslaget leier ikke ut til sosiale arrangementer, barnebursdager, fester eller arrangementer med alkoholservering.

 

Pris for leie

Kr. 1000,-  for en kveld inkl. vask.

Kr. 2000,- for en hel dag inkl. vask.

Depositum kr. 1000,- tilbakebetales ved avsluttet arrangement.

Alle leietakere skal underskrive en skriftlig kontrakt og motta informasjon om ordensregler som leietaker står ansvarlig for at brukerne følger. Leietaker henter selv lånenøkkel i forkant av arrangementet, nøkkelen skal leveres tilbake når lokalene forlates.

Bruk er gratis for klubbens lag og styrer.

 

Mal leieavtale klubbhus

Regler for leie av klubbhus

Kryssliste for forlating av klubbhus

 

Kontakt

post@nesoyail.no

Torunn 2019-09-09 11:31:37

Oktober

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.

10.

11. 12. 13.

14.

1800 - 1930

Fotball J2009

15. 16.

17.

1900 -2200

Styremøte NIL

18. 19. 20.

21.

1730 - 2000

Foredrag/ Fotball G14

22.

1700 - 2100

Fotballens Dag

23.

1800 - 2100

Båtførerkurs

24.

1800 - 2100

Båtførerkurs

25. 26.

27.

1900 - 2130

Fotball G13

28.

1800 - 2000

Fotball G2011

29.

30.

1815 - 1915

Fotball J2008/2009

 1930 - 2100

Fotball G2007

31.

1700 - 2100

Bårførerkurs

     
Torunn 2019-09-24 13:55:40

November

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
        1. 2. 3.

4.

1800-1900

Fotball J 15

5.

6.

1930 - 2300

Fotball G15

7. 8. 9. 10.

11.

1900 - 2200

Styremøte NIL

12.

1800 - 1900

Fotball 2013

13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21.

22.

Kvelden

Fotball

23.

Hele dagen

Fotball

24.

25.

1900 - 2200

Styremøte

Nesøya IL Fotball

26.

1830 - 2100

Fornebu FK

27.

28.

0900 - 1200

Møte

Nesøya IL Fotball

1800 - 2000

Fotball G08

29. 30.  
Torunn 2019-09-24 13:55:15

Desember

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
            1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

1900 - 2200

Styremøte NIL

10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19.

20.

Juleferie

21.

Juleferie

22.

Juleferie

23.

Juleferie

24.

Juleferie

25.

Juleferie

26.

Juleferie

27.

Juleferie

28.

Juleferie

29.

Juleferie

30.

Juleferie

31.

Juleferie

         
Torunn 2019-09-24 13:58:14

Januar

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
    1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.

10.

Årsfest NIL

11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27. 28. 29. 30. 31.