Torunn 2021-02-02 20:15:33

Sportsplan 8-9 år

Mål

Glede, mestring for alle, inkludering, respekt og vennskap

 

Organisering


Roller

•    Trenere er fra klubb og/eller foreldregruppe.
•    Lagledere er fra foreldregruppe.
•    Kampverter er fra klubb eller foreldregruppe.

 

Kompetansekrav

Trener: minimum 1 trener pr. lag som har grasrottrener delkurs 1

 

Kamp

Spillform

Lagene på Nesøya spiller i den spillformen som NFF Oslo tilbyr i disse årsklassene. 


Øverste nasjonale spillform er 5v5.

 

Laginndeling

Lagene settes sammen i jevnbyrdige lag etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter.

Antall spillere per lag: NFF anbefaler 7 spillere per lag i 5erfotball.

 

Lagspåmelding

Lagspåmelding gjøres hver vinter i samspill mellom Sportslig leder, trenere, lagleder og foreldremøte.


Der hvor hele årskull trener sammen, settes det sammen jevnbyrdige lag, og lagene meldes på samme nivå.

Les om klubbens lagspåmelding her.

 

Spilletid i kamp


Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.

 

Turnering

Informasjon om deltakelse og påmelding til turneringer: https://www.nesoyail.no/Fotball/Sidemeny/Lagleder-i-NIL.html
Turneringsdeltagelsen må oppfylle kravene til idrettens barnerettigheter og bestemmelser.

 

Trening

Øktene er sammensatt av øvelser innenfor aktivitetskategoriene Sjef over ballen, Smålagsspill, Scoringstrening og spiller med og mot. 
Inspirasjon til øktplaner finner dere i Øvelsesbanken.

Antall treninger per uke: 1

 

Differensiering

Med differensiering mener vi å legge til rette i forhold til spillerens ønsker, motivasjon og ferdighetsmessige ståsted.

Les om differensiering i Nesøya IL Fotball.

 

Hospitering

All hospitering skal godkjennes av klubbens sportslige ledelse.

Les regler for hospitering her!

 

Ekstratilbud

•    Tine fotballskole
•    Camp Nesøya Fotball
•    Vårcamp
•    Nesøya Keeperskole
•    Høstcamp
•    Fotballens Dag
•    Løkkefotball på fredager deler av året
•    Futsal på fredager deler av året

 

Private aktører

Nesøya IL overlater det til hvert enkelt medlem og deres foresatte å bestemme om de vil delta på tilbud drevet av private aktører. Nesøya IL tar avstand fra all aktivitet drevet av aktører som bryter med NFFs og NIFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.