Torunn 2021-02-02 21:20:48

Dommerutvikling

 

Dommerutvikling

Klubben har som mål å rekruttere nye dommere hvert år og beholde så mange dommere som mulig. Alle spillere i klubben tar klubbdommerkurs det året de fyller 13 år, i tillegg får alle spillere i ungdomsfotballen og ungdommer som er bosatt på Nesøya som ikke har tatt kurset tilbud om å ta det. Alle foresatte som har barn og/eller ungdom i klubben som spiller fotball får også tilbud om å ta klubbdommerkurset. Dommeransvarlig i klubben har hovedansvaret for rekruttering og oppfølging og skal legge til rette slik at vi beholder dommere så lenge som mulig. Dommeransvarlig samarbeider tett med Sportslig Leder og Fotballstyret opp mot videreutvikling av tiltak og utvikling av nye tiltak. Dommere som har tatt klubbdommerkurs får tilbud om å få mer informasjon om og gjennomføre Rekrutteringsdommerkurs, klubben betaler for kurset.

Rekruttering

Klubben ønsker å rekruttere ungdommer bosatt på Nesøya, ungdommer som spiller fotball og foresatte som barn og/eller ungdom som spiller fotball til å bli dommere. Hvert år så skal de som fyller 13 år og spiller fotball på Nesøya ta klubbdommerkurs. Her blir også andre ungdommer og foresatte invitert med. Vår dommeransvarlig har dialog med Norges Fotballforbund sine representanter og avtaler når det kommer representant fra fotballforbundet til Nesøya. Det vil så bli gjennomført klubbdommerkurs på Nesøya Idrettspark som blir ledet av representant fra NFF. Dommeransvarlig har en gang i året dommerforum for dommere i klubben der også de som er interessert i å bli dommer blir invitert med. Nesøya IL Fotball bruker sosiale medier aktivt der klubben legger ut bilder fra dommerkurs, dommerforum og fra dommere på feltet. 


Oppfølging

Vår dommeransvarlig følger opp nye dommere i etterkant av gjennomført klubbdommerkurs og tilbyr dommerveiledning der han møter dommere på feltet for å se de når de dømmer kamper. Dommere med ambisjoner får dekket Rekrutteringsdommerkurs og andre kurs i regi av Norges Fotballforbund. De blir også oppfordret av klubben om å delta på ulike dommertiltak i regi av Norges Fotballforbund. Alle dommere i klubben deltar på årlige dommerforum der det er ulike tema, det årlige dommerforumet er i oktober/november hvert år. Dommeransvarlig har også muligheten til å arrangere ytterligere dommerforum ved ønske/behov.

Kurs og møteplasser

Nesøya IL Fotball arrangerer klubbdommerkurs i april/mai hvert år. Informasjon om kurset kommer på klubben sin hjemmeside og på sosiale medier. I tillegg kontakter dommeransvarlig lagene i ungdomsfotballen direkte. Mer informasjon.

NFF Oslo gjennomfører flere kurs og samlinger i året, vi som klubb ønsker at de som vil delta kontakter vår dommeransvarlige angående påmelding. Klubben vil støtte de som ønsker å delta på kurs og samlinger i regi av NFF Oslo. Mer informasjon.

Klubben arrangerer årlig internt dommerforum i oktober/november hvert år. Dommeransvarlig i klubben tar kontakt med dommere i tillegg til at klubben legger ut informasjon på hjemmeside og på sosiale medier.

Vi har egen dommerpool på våre hjemmesider og utfyllende dommerinformasjon. Mer informasjon.

For fullstendig dommerinformasjon fra NFF Oslo, les mer her.


Som en del av rollen deltar dommeransvarlig i klubben på møter og samlinger i regi av krets. Dommeransvarlig har dialog med Sportslig Leder opp mot påmelding til møtene og samlingene.

Utstyr og trening

Alle som tar klubbdommerkurs får tildelt dommerdrakt, dommerfløyte og krone/mynt ved endt kurs fra klubben. Dommere kan ta kontokt med dommeransvarlig i klubben for å få veiledning i kampsituasjon. I tillegg er klubben positiv til dommersamlinger på tvers av klubber og i regi av krets.

Ansvar og oppfølging

Dommeransvarlig og Sportslig Leder har hovedansvar for dommerutviklingsarbeidet i klubben. Dommeransvarlig og Sportslig Leder møtes 1-2 ganger i året for å diskutere utviklingsarbeidet inn mot dommere i klubben, fordeler arbeidsoppgaver og diskuterer strategi. Sportslig Leder rapporterer om arbeidet til fotballstyret.