Fair Play i NIL

Velkommen til våre Fair Play-sider!

Har du noe å meddele vedrørende Fair Play i NIL, ta kontakt. Vi ønsker innspill på både positive hendelser og brudd på Fair Play-reglene.

Fair Play-ansvarlig i NIL: Trude Løkhaug Jensen

Epostadresse: fairplay@nesoyail.no

Det skal være en lav terskel for å kontakte oss, og vi har rutiner for å behandle saker konfidensielt, hvis du ønsker det. Hvis du ønsker å kontakte en uavhengig instans, kan du benytte NFF sin side MittVarsel. Her kan du ta kontakt både åpent og anonymt. Se også vår nettside for STOPP-kampanjeni regi av Norges Idrettsfrobund.

 

Fair Play-komiteen består av:

Trude Løkhaug Jensen (leder)

Knut Tollefsen
Hans Lange
Angelica Castillo Ramirez
Herman Sandmæl

 

VÅR FAIR PLAY

Nesøya IL fotball ble kåret til Årets Fair Play klubb 2019 i NFF Oslo – noe vi er stolte av! 

Fair Play er en del av rammen for en god fotballopplevelse. Det er også et samlebegrep for hvordan vi ønsker å fremstå. Ved Fair Play viser man respekt for andre mennesker og man bygger vennskap. Dette gjelder for alle involverte i klubben, både på og utenfor banen. Ved å fremstå på en respektfull måte bygges også omdømmet for klubben, og det veileder barn og unge i forhold til god folkeskikk.

Som en stor og samlende samfunnsaktør på Nesøya ønsker fotballen å vise seg som en god holdningsskaper.  

 

Fair Play-kontrakt

For sesongen 2021 ønsker vi at alle spillere i Nesøya IL Fotball skal signere en Fair Play-kontrakt. Alle spillere og foreldre skal ha fått informasjon om Fair Play-arbeidet i klubben før sesongstart, og spillere signerer kontrakten som viser at de ønsker å følge våre og Norges Fotballforbund sine Fair Play-regler, både på og utenfor banen. Det er trener og lagleder som er ansvarlig for Fair Play-kontraktene for sitt lag.

Fair Play-kontrakt NFF - Nesøya Idrettslag

 

Som kvalitetsklubb etterlever vi gjeldende regelverk, retningslinjer og fotballens verdier, hvor Fair Play 2020 bl.a. vil legge vekt på:

 

Fair Play-hilsen

Gjennomføres både før og etter kamp ved at lagene stiller opp på to rekker mot hverandre og foretar hilsen. Dette skal gjøres midt på banen med dommer eller dommertrio tilstede. Lagledere og trenere på begge lag er ansvarlig for at  dette blir gjennomført.

 

Gjør dommeren god

Ha forståelse for at dommeren også kan gjøre feil på lik linje med spillerne og trenerne.

 

Foreldrevettreglene

Foreldre, foresatte, og publikum følger alltid foreldrevettreglene, støtter laget og spillerne, og finner sin plass på motsatt side av trener, lagleder og spillere.

 

Oppførsel

Respekt og god oppførsel gjelder også i tøffe og vanskelige situasjoner. Vær bevisst på at du til enhver tid er en rollemodell som representerer laget ditt, og klubben din.

All aktivitet i regi av Nesøya IL Fotball skal være fri for negative kommentarer og/eller mobbing av andre mennesker.

 

Fair Play-pause

Spillere, trenere, administrasjon, samt alle andre med tillitsverv i NIL fotball, skal opptre i henhold til fotballens regelverk, verdier og føringer,  jamfør Sportsplan og Klubbhåndbok.

Ved brudd på klubbens Fair Play-føringer/trivselsregler vil Fair Play pausen ha ulik saksgang alt etter alder på spiller, antall gjentagelser av samme forhold, og alvorlighetsgrad av gjeldende hendelse:

Nivå 0 -   Fair Play-pause under trening / kamp / etter skole-tilbud. Dersom en spiller i trening eller kamp viser manglende respekt for trenere, lagledere, ansatte, spillere, dommere eller utstyret, kan treneren på stedet gi spilleren en Fair Play-pause. Det er treneren på stedet sin tolkning av situasjonen som legges til grunn for lengden på pausen, dvs. om spilleren blir invitert med tilbake i spill på gjeldende trening/kamp eller ikke. Dette bidrar til at treneren til enhver tid kan bruke sin tid på spillerne som er i aktivitet, og som deltar under klubbens Fair Play-verdier. Dette gjelder i all aktivitet.

Nivå 1 -  Ved flere gjentagelser av samme forhold (Nivå 0), eller ved større alvorlighetsgrad ved hendelse. Telefon til foresatte fra NIL (administrasjonen, trener, lagleder eller sportslig leder). Referatføres.

Nivå 2 -  Ved gjentagelse av samme forhold (Nivå 1), eller ved større alvorlighetsgrad ved hendelse (Nivå 0). Møte mellom NIL (sportslig leder + 1), spiller og spillers foresatte. Referatføres.

Nivå 3 -  Ved gjentagelse av samme forhold (Nivå 2), eller ved større alvorlighetsgrad ved hendelse (Nivå 0). Møte mellom NIL (to representanter fra fairplaykomiteen/styret) og spillers foresatte. Her vil styret kunne pålegge spilleren Fair Play-pause frå aktiviteter i regi av NIL med ulik varighet. Referatføres.
 

Unnlatelse av oppmelding / avmelding
Dersom en eller flere spillere på et lag viser manglende respekt for klubbens Fair Play-verdier kan klubben, i samarbeid med lagleder, unnlate å melde laget til spilleren/spillerne opp til kamper, seriespill, turneringer og cuper i regi av NFF og alle andre aktører. Det vil være klubben sin tolkning av hendelsene som legges til grunn for å unnlate oppmelding, eller ev. trekke lag etter oppmelding. Klubben kan også ta bort treningstilbud til lag som bryter klubben sine regler og verdier i treningssammenheng.
 

Bøter
Respekt for regelverket. Klubben dekker kun bøter grunnet flytting av kamper. Alle andre bøter som laget, lagets ledere eller spillere får, må laget selv dekke enten ved å gjøre ekstra dugnad eller ved å betale boten selv.

 

FAIR PLAY SOM TILSKUER

Klubben og spillerne setter veldig stor pris på ivrige foreldre som følger lagene i trening og kamp. Nedenfor er det noen gode huskeregler for deg som ser på kampen med ivrige blikk og støttende heiarop.

1.    Møt frem på trening og kamp – barna ønsker det.
2.    Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare din datter eller sønn.
3.    Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk.
4.    Respekter lagleders bruk av spillere.
5.    Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser avgjørelsene.
6.    Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det.
7.    Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet.
8.    Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.
9.    Vis respekt for klubbens arbeid – ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner.
10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du.
11. Det skal ikke forekomme at foresatte kommer med støtende kommentarer, ringer, sender melding og/eller e-post med negativitet opp mot en trener/lagleder. All kommunikasjon skal være saklig og utviklingsrettet.
12. Dersom foresatte bryter foreldrevettreglene blir det meldt inn til Fair Play komiteen som tar det videre til fotballstyret.

 

 

 

Fair%20play%20nff.jpg