Torunn 2021-02-02 20:42:10

Sportsplan 12 år

Mål

Glede, mestring for alle, inkludering, respekt og vennskap

 

Organisering

Roller

•    Trenere er fra klubb og/eller foreldregruppe.
•    Lagledere er fra foreldregruppe.
•    Kampverter er fra klubb eller foreldregruppe.

 

Kompetansekrav

Trener: minimum 1 trener pr. lag som har grasrottrener delkurs 1

 

Kamp

Spillform

Lagene på Nesøya spiller i den spillformen som NFF Oslo tilbyr i disse årsklassene.


Øverste nasjonale spillform er 9v9 for årsklassen.

 

Laginndeling

Lagene settes sammen etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter. De klubbene hvor hele årskull trener sammen, settes det sammen jevnbyrdige lag, det vil si tilnærmet like gode lag.

Antall spillere per lag: NFF anbefaler 12-14 spillere per lag i 9erfotball.

 

Lagspåmelding

Lagspåmelding gjøres hver vinter i samspill mellom Sportslig leder, trenere, lagleder og foreldremøte.


Der hvor hele årskull trener sammen, settes det sammen jevnbyrdige lag, og lagene meldes på samme nivå.

Les utfyllende informasjon om retningslinjer for jevnbyrdighet og lagspåmelding.

 

Spilletid

Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.

 

Turnering

Informasjon om deltakelse og påmelding til turneringer.

Turneringsdeltagelsen må oppfylle kravene til idrettens barnerettigheter og bestemmelser.

 

Trening

Øktene fokuserer på individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter.


Inspirasjon til øktplaner finner dere i Øvelsesbanken.


Antall treninger per uke: 2

 

Differensiering

Med differensiering mener vi å legge til rette i forhold til spillerens ønsker, motivasjon og ferdighetsmessige ståsted.

Les om differensiering i Nesøya IL Fotball.

Hospitering

Les om klubbens hospiteringstilbud her!

All hospitering skal godkjennes av klubbens sportslige ledelse.


 

Ekstratilbud

•    Tine fotballskole
•    Camp Nesøya Fotball
•    Vårcamp
•    Nesøya Keeperskole
•    Høstcamp
•    Fotballens Dag
•    Løkkefotball på fredager deler av året
•    Futsal på fredager deler av året

 

Private aktører

Nesøya IL overlater det til hvert enkelt medlem og deres foresatte å bestemme om de vil delta på tilbud drevet av private aktører. Nesøya IL tar avstand fra all aktivitet drevet av aktører som bryter med NFFs og NIFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.