Torunn 2021-02-03 16:51:31

Lagspåmelding

 

Klubben har en egen person som er ansvarlig for lagspåmelding for alle lag. Denne personen har dialog med trenere og lagledere.

Lagspåmelding er klubbstyrt og klubbens sportslige ledelse og fotballstyret styrer antall lag som skal meldes på og på hvilket nivå de skal meldes på. Alle lag i barnefotballen sine lagledere skal sende inn oversikt over hvilke spillere som spiller på hvilket lag. Dette gjøres pr. e-post senest to uker før første seriekamp skal spilles. E-posten sendes til sportslig ledelse som skal godkjenne lagsinndelingen.

 

Jevnbyrdighet

Lagsammensetningen skal ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet der vi lager mest mulig jevnbyrdige lag innad på årskullet, og søker å finne rett nivå i serie ut fra tidligere erfaringer, i samspill med klubb og NFF Oslo.

Dette er noe som øker sannsynligheten for tette og jevne kamper som blir en god kamparena for utvikling og gode opplevelser. Jevnbyrdighet bidrar ofte til at spillere opplever mestring og trygghet.

 

Lagspåmelding

Etter endt sesong blir det arrangert foreldremøter der en blant annet diskuterer lagspåmelding for kommende sesong.

Det er laget en egen agendamal for foreldremøter.

Trenere og lagledere kan komme innspill til sportslig ledelse og fotballstyret i forhold til lagspåmelding.

Nesøya IL Fotball forholder seg til enhver tid til de muligheter NFF Oslo gir for lagspåmelding for de ulike kullene.