Torunn 2021-02-03 17:01:45

Differensiering

Et viktig grep for gode opplevelser og mestring for flest mulig er god differensiering.

Med differensiering mener vi å legge til rette i forhold til spillerens ønsker, motivasjon og ferdighetsmessige ståsted. Vi kan blant annet differensiere på mengde, veiledning og utfordringer for å nevne noe. Differensiering tar utgangspunkt i fotballspillerens ønsker.

Ved differensiering legger en til rette i forhold til ønsker, modning og forutsetninger. Differensiering er flytende, og hele tiden så skal spillere bli sett slik at vi kan tilpasse differensieringen. Det er ønskelig at spillere er sammen samtidig som de kan bli utfordret på ulike måter.

Dersom en deler treningsøkten inn i deler kan positiv differensiering være at alle varmer opp sammen, har en felles del, så en differensiert del, før de samles igjen til spill-motspilldel med jevnbyrdige lag, for så å jogge ned og tøye ut sammen.

Som trener kan du veilede på ulik måte i treningsøkta og i ulike øvelser og spillsituasjoner.

Det skal ikke forekomme at barn i samme årskull har treninger der ikke alle barna i kullet er invitert.

Det skal ikke forekomme at en deler treningsgruppa inn i to eller tre grupper og drar på treningsleir eller cuper som ekskluderer noen barn.


Les mer om differensiering på Norges Fotballforbund sine hjemmesider.