Dommerpool Fotball

Klubbdommere

Nesøya IL har en dommerpool som har gjennomført klubbdommerkurs i regi av NIL. Disse kan dømme 3'er, 5'er og 7'er fotball. Dommerne kan benyttes av alle foreldre som er satt opp som dommeransvarlig og ønsker hjelp til dommeroppgaven.

Dette gjelder for kamper innen barnefotballen eller 7'er fotball i ungdomsfotballen.

Dommervest med Fair play logo er obligatorisk. Alle klubbdommere får utdelt vest til utlån fra klubben. I tillegg finnes vester til utlån for eksterne dommere på utstyrslageret.

Har du behov for en dommer, tar du direkte kontakt med en av navnene på listen. Vi ønsker at alle får muligheten til å dømme kamper og at dette blir fordelt så jevnt som mulig mellom de på listen.

Vær klar over at mange av dommerne er ganske ferske, og det er viktig at de unge dommerne får oppfølging og støtte fra trenere og lagledere når de dømmer.

 

Betaling

For kamper i barnefotballen (under 13 år) anbefaler kretsen følgende satser:

5'er-fotball og 7'er-fotball: Kr. 200 per kamp

9´er-fotball: Kr. 400 per kamp

Lønnen skal betales direkte til dommeren etter endt kamp. Beløpet skal dekkes av foreldre som er satt opp som ansvarlig for dømming.

 

7'er ungdom- og senior fotball:

Dommerhonnoraret skal dekkes av klubben og dommer sender utfylt dommerregning via Fiks ihht gjeldende retningslinjer.

 

Se alle dommerhonnorarer 2022 på NFF Oslo sine nettsider

Les om NFF dommerhonnorarer her!

 

Navn År Telefon 3´er B 5´er B 7´er B/U 7´er V 9´er U 11´er U 11´er V
Herman Sandmæl 2003 41 67 99 06 x x x x x x  
Eimund Eknes 1998 94 47 30 35 x x x x      
William Nomeland 2002 95 46 66 49 x x x x x    
Erik Hareide 2004 48 33 96 98 x x x x      
Marius Schlytter 2005 41 48 15 15 x x x x      
Jesper Friis-Møller 2006 47 89 90 59 x x x x      
Oliver Gude 2007 94 05 88 64 x x x x      
Anton Lange 2007 41 76 69 50 x x x x      
August Hamre 2007 48 06 74 42 x x x x      
Christian Nissen-Lie 2007 90 87 66 98 x x x x      
Peter Poulson 2007 46 91 13 36 x x x x      
Thomas Ferner 2007 46 86 07 47 x x x x      
Marius Jebsen 2007 41 86 28 01 x x x x      
Nicolas Haga 2007 92 15 37 00 x x x x      
Tobias Grongstad 2007 46 51 44 24 x x x x      
Anders Haavik 2007 94 81 46 30 x x x x      
Ella Grønvold Røe 2007 46 28 23 27 x x x x      

B = Barnefotballen

U = Ungdomsfotballen

V = Voksenfotballen

Dommeransvarlig

Nesøya IL Fotball har en egen dommeransvarlig, Herman Sandmæl.

Kontakt: 416 79 906

Dommeransvarliges rolle og oppgaver er beskrevet i vår klubbhåndbok, som du finner HER!

Fair Play

Fair-Play ungdomsfotball 13-19 år


Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er oppsatt dommer, tar initiativ til et Fair play-møte mellom dommeren og trenerne før kampen.

Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:

  • Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
  • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
  • Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair play-klima under kampen.
  • Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
  • Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.
  • Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner «Handshake for Peace».