Torunn 2021-02-02 17:54:20

Overordnet


Formål

Nesøya IL Fotball ønsker å skape varig fotballglede på Nesøya.

 

Visjon

Mitt Idrettslag For Livet/Varig Fotballglede

 

Verdier

Glede, Mestring For Alle, Inkludering, Respekt og Vennskap

 

Hovedmål 2021


-    Utdanne Grasrottrenere i egen klubb.
-    Bli resertifisert som NFF Kvalitetsklubb nivå 1 og søke om/starte prosessen med å bli NFF Kvalitetsklubb nivå 2.
-    Starte Prøveprosjektet Nesøyastilen.
-    Starte Prøveprosjektet Internturnering i ungdomsfotballen.
-    Jobbe aktivt med Fair Play og våre verdier.
-    Starte opp og tilby Nesøya Keeperskole for barn en gang i uken.

 

Differensiering

Med differensiering mener vi å legge til rette i forhold til spillerens ønsker, motivasjon og ferdighetsmessige ståsted. Vi kan blant annet differensiere på mengde, veiledning og utfordringer for å nevne noe. Differensiering tar utgangspunkt i fotballspillerens ønsker.

Differensiering i Nesøya IL Fotball


Jevnbyrdighet

Jevnbyrdighet brukes først og fremst i barnefotballen når man skal sette opp lag. Har klubben flere lag i en årsklasse skal de deles inn etter prinsippet om like gode lag på årsklassen.

Jevnbyrdighet i Nesøya IL Fotball


Hospitering

Hospiteringsbegrepet i fotballen betyr at en spiller trener og/eller spiller kamper med en annen gruppe enn den den til vanlig spiller og/eller trener med. Dette kan skje i korte og lengre perioder. 
All hospitering skal godkjennes av sportslig ledelse.

Hospitering i Nesøya IL Fotball