Visjon og verdier for Nesøya IL Fotball

Vår visjon

 

VARIG FOTBALLGLEDE

Vår store målsetning er at vi skaper gode og positive øyeblikk for alle som er en del av fotballmiljøet på Nesøya. Vi ønsker at de skal ta med seg gleden rundt fotball livet ut og at Nesøya blir deres klubb for livet.

 

Våre verdier


GLEDE

Det skal være gøy å spille fotball, i vår klubb ønsker vi at alle gleder seg til trening og kamp.

 

MESTRING FOR ALLE

Vi ønsker at alle skal være den beste utgaven av seg selv, mestring skaper trygghet og gode sosiale rammer.

 

INKLUDERING

Allle skal inkluderes i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisitet, alder og nivå.

 

RESPEKT

Grunnleggende for alle avgjørelser og all adferd i klubben.


VENNSKAP

Trygghet og vennlig framtoning med de vi er sammen med, både på og utenfor fotballbanen.

 

Vår fotball

I Nesøya IL Fotball ønsker vi at spillet skal stå i sentrum, og at hovedfokus på trening skal være knyttet opp mot bruk av ball, og med mye spill - motspill. Her ønsker vi videre at treningene blir tilpasset de ulike aldergruppene slik at vi legger til rette for stor grad av trivsel, utvikling og mestringsfølelse.


Vår klubbkultur

Hvordan vi ønsker at hverdagen i fotballmiljøet skal være.

-    Klubben sine verdier skal forankres blant alle som er en del av fotballmiljøet. Med det viser vi at vi står sammen og ønsker å gå i samme retning. Glede, mestring, inkludering, respekt og vennskap er fundamentet i all aktivitet blant barn, ungdom og voksne.
-    Inspirere hverandre til gode holdninger og samhold. Det skal være kjekt å komme på besøk til Nesøya, og det skal være kjekt å få besøk av oss.
-    Lag og trenere som samarbeider, støtter hverandre og som har en god dialog på tvers av årskull.
-    Alle som er glad i klubben og som har lyst til å bidra er hjertelig velkommen. Det er alltid behov for positive mennesker i et positivt idrettsmiljø. Nesøya Fotball er avhengig av dugnad på mange ulike områder. Så selv om du ikke ønsker å være trener, så vil vi gjerne ha deg med. Med ildsjeler og ulik kompetanse bygger vi et enda bedre miljø.
-    Tilskuere som ser treninger og kamper skal støtte laget, spillerne og trenerne. Vis god folkeskikk også i forhold til motstanderlag, deres trenere og supportere.
-    Styret og sportslig ledelse ønsker klubben og alle medlemmene det beste, dersom noen har innspill er det bare å ta kontakt. Dialog skaper et godt miljø og utvikling.
-    Vi er stolte over anlegget vårt, og ønsker å ta vare på det. Ser du noe som er ødelagt gi gjerne beskjed til administrasjonen.
-    All ryddehjelp blir satt stor pris på. Vi ønsker at anlegget til enhver tid kan vise seg fra sin beste side.
-    Klubben ønsker at vi skal ha utstyr tilgjengelig for våre lag, og kjøper inn fotballer og annet utstyr. Ta vare på utstyret! Alle lag har ansvar for å samle inn alle fotballer, kjegler, og vester etter trening og kamp.
-    Det siste laget som forlater 11er-banen på kvelden har ansvar for å sette alle fotballmålene på kortsiden på 11er-banen.
-    Alle spillere har på alt fotballutstyr og er klar til trening når den starter.

-    Vår samarbeidsklubb er Stabæk Fotball og vi forholder oss til gjeldende samarbeidsavtale. Vi får gjennom avtalen blant annet besøk av profiler fra Stabæk på arrangement og tilgang på kompetanse i forbindelse med klubb,
trener- og lederutvikling. Vi tar turen en gang i året for å være med på fotballfest på Nadderud, dette i forbindelse med vår tildelte kamp som er stor stas for både barn og voksne.  
-    Fotballen på Nesøya er avhengig av både ansatte og dugnadsfolk for å gjennomføre den daglige aktiviteten året rundt. Det blir lagt ned uendelig mange timer for at barn, ungdom, og voksne skal ha en flott arena for idrettsglede. Du har god grunn til å være stolt av klubben din!

 

Visjon og verdier for Nesøya Idrettslag finner du her!