Visjon og verdier Nesøya Idrettslag

 

Nesøya idrettslag baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk idrett:

Ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Nesøya Idrettslag tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår.

 

1. Visjon og verdier for Nesøya Idrettslag

 

1.1 Visjon

MITT IDRETTSLAG FOR LIVET

Visjonen er vårt fremtidsbilde og noe vi vil strekke oss etter.

"Mitt" fordi vi ønsker at alle skal vise ansvar og eierskap, og alle skal føle seg velkomne og inkludert.

"For livet" fordi vi ønsker å skape en varig lojalitet og tilhørighet gjennom hele livet, og å være en sosial og idrettslig møteplass for alle uavhengig av alder og erfaring.

 

1.2 Verdier

GLEDE - VENNSKAP - INKLUDERING - TRYGGHET - RESPEKT

Vårt mål er at alle skal oppleve verdiene våre i all kontakt med Nesøya Idrettslag.

Verdiene skal være en ledestjerne for gjennomføring av alle våre aktiviteter og i all vår adferd.