Kontakt Oss

Nesøya Idrettslag

 

Epostadresse

post@nesoyail.no

 

Adresse

Ridder Flemmingsvei 41
1397 Nesøya

Her finner du oss på kartet!

 

Kontonummer

6219 06 33794

 

Organisasjonsnummer

875 702 262

 

Klubbnummer

022 000 32

 

Administrasjonen

 Funksjon Navn Epost Telefon
Administrativ leder Torunn  Breilid post@nesoyail.no 90 99 79 78
Medlemsadministrasjon Katja Horn-Johannessen katja@nesoyail.no 91 81 83 46
Drift Lars Mørkås lars@nesoyail.no 46 97 52 52
Regnskapsansvarlig Steinar A Engebretsen regnskap@nesoyail.no 91 56 37 46
Sportslig leder Fotball Joao Vitor Letras Da Silva vitor@nesoyail.no 41 41 52 24
Hovedtrener Tennis Mario Kosaric mario@nesoyail.no 41 28 43 79
Camp Nesøya Marie Sandmæl marie@nesoyail.no 95 05 79 19

 

Hovedstyret

Funksjon Navn Epost Telefon
Styreleder Peder Staubo peder@staubo.net 90 60 92 98
Nestleder Johanna Agebrink johanna@agebrink.se 46 89 77 43
Økonomiansvarlig Hans-Henrik Seierstad hhs@seierstad.no  
Styremedlem Tennis Epsen Andersen andersen.espen@outlook.com  
Styremedlem Fotball Knut Tollefsen kat73@online.no 93 44 47 80

 

Kontrollkomité

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Dag Tønder djtonder@gmail.com 91 74 48 70
Medlem      

 

Valgkomité

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Heidi Vikaune Robertson robertson.heidi@yahoo.no 92 28 22 59
Medlem Janicke Buck janicke@blenderagency.com 95 74 33 22

 

Roller i NIL

Funksjon Navn Epost Telefon
Politiattestansvarlig Torunn Breilid post@nesoyail.no 90 99 79 78
Barneidrettsansvarlig Torunn Breilid post@nesoyail.no 90 99 79 78

 

Kontaktinformasjon for idrettene

Kontaktinformasjon Fotball

Kontaktinformasjon Friidrett

Kontaktinformasjon Tennis

Kontaktinformasjon Håndball

Kontaktinformasjon Seiling

Kontaktinformasjon Ishockey

Kontaktinformasjon Innebandy

Kontaktinformasjon Allidrett

Kontaktinformasjon Nesøya Sommercup