Torunn 2020-08-24 13:12:02

Koronaveileder for NIL

Korona-pandemien har gitt oss en ny hverdag, og aldri før har vi hatt så mange retningslinjer, håndbøker, råd og regler å forholde oss til. Denne siden skal gi deg enkel tilgang til veiledere som gjelder for aktiviteter i NILs regi. I tillegg har hver enkelt et ansvar for å følge med på regler og endringer som gjelder sin egen idrett gjennom de ulike idrettsforbundene.

Veilederne baserer seg på myndighetenes råd og retningslinjer, Asker Kommunes særregler og idrettens mange veiledere og håndbøker for utøvelse av idrettslige aktiviteter. Råd og regler vil endre seg i takt med pandemiutviklingen i samfunnet.

NIL setter smittevern høyt på alle aktiviteter. Husk å møte opp bare når du er helt symptomfri, vask hender før og etter trening/aktivitet og host/nys i albue eller papirhåndkle.

Det er viktig at alle følger henvisninger fra trener/lagleder, oppslag på plakater, kampverter og ansatte.

Brudd på våre regler vil føre til bortvisning fra aktivitet.

 

NILs koronadokumenter:

 

KORONAVEILEDER FOR TRENINGSAKTIVITETER NIL HØSTEN 2020

Registreringsskjema kontaktinfo - NIL (xlsx)

Registreringsskjema kontaktinfo - NIL (pdf)

RUTINER FOR OPPFØLGING AV COVID19 I NIL

KORONAVEILEDER FOR CAMP NESØYA HØSTEN 2020

ENDRING I SMITTEVERNREGLENE PER 03.08.20

KORONAVEILEDER FOR NIL SOMMERCAMPS 2020

 

Nyttige linker: