Torunn 2019-03-13 17:32:16

Forsikringer i NIL

I et idrettslag gjelder ulike forsikringsordninger. Her får du en kort oversikt.

 

ALLE BARN UNDER 13 ÅR I ALLE IDRETTER

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Barn under 13 år som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er også dekket.

 

VOKSNE OG UNGDOM SOM BISTÅR AKTIVITET FOR BARN UNDER 13 ÅR

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år er også dekket.

 

Fra fylte 13 år gjelder særforbundenes egne bestemmelser.

 

FOTBALL

Barn

Alle barn er dekket av idrettsforsikringen frem til de fyller 13 år, se ovenfor.

Ungdom

Fra barnet fyller 13 år gjelder lagsforsikring for ungdomsfotball. Lagsforsikringen betales kollektivt av NIL til NFF på årlig basis.
Spillere på lagene som starter opp i ungdomsfotballen vil bli registrert i FIKS av klubben. Det er derfor viktig at lagleder/trener leverer inn oppdaterte spillerlister, og holder klubben oppdatert på endringer gjennom året. Spillere som er registrert i FIKS har gyldig forsikring. Spillere som ikke er registrert i FIKS har ikke gyldig forsikring.

Alle klubbens aktive trenere, ledere og dommere som er registrert i FIKS er dekket av grunnforsikringen.

Voksen

Alle seniorlag, fra og med 2. divisjon og lavere for menn og fra og med 1. divisjon og lavere for kvinner er dekket via lagsforsikring. Lagsforsikringen betales kollektivt av NIL til NFF på årlig basis.
Spillere på lagene vil bli registrert i FIKS av klubben. Det er derfor viktig at lagleder/trener leverer inn oppdaterte spillerlister, og holder klubben oppdatert på endringer gjennom året. Spillere som er registrert i FIKS har gyldig forsikring. Spillere som ikke er registrert i FIKS har ikke gyldig forsikring.

 

Trenere, ledere og dommere

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år er dekket av NIFs barneidrettforsikring.

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for ungdom og voksne er ikke dekket.

 

NB! Spillere, trenere, ledere og dommere har selv ansvar for å sjekke at man har meldt sine personopplysninger til NIL og er registrert i FIKS.

 

Les mer om forsikring for fotball og hvordan man melder inn skader her!

 

HÅNDBALL

 

Barn

 

Alle barn er dekket av idrettsforsikringen frem til de fyller 13 år, se ovenfor.

 

Ungdom

Fra barnet fyller 13 år gjelder individuell lisens som hver utøver betaler direkte til Norges Håndballforbund.

Alle utøvere som deltar i seriespill er pliktig å tegne lisens. Øvrige spillere er ikke pliktig, men anbefales å tegne lisens. Spillere som ikke har tegnet individuell lisens, er ikke dekket av forsikring.

Voksen

For voksne gjelder individuell lisens som hver utøver betaler direkte til Norges Håndballforbund.

Alle utøvere som deltar i seriespill er pliktig å tegne lisens. Øvrige spillere er ikke pliktig, men anbefales å tegne lisens. Spillere som ikke har tegnet individuell lisens, er ikke dekket av forsikring.

 

Trenere, ledere og dommere

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år er dekket av NIFs barneidrettforsikring.

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for ungdom og voksne er ikke dekket.

 

NB! Alle aktive over 13 år har selv ansvar for å sjekke at man har gyldig lisens som gir rett til forsikringsdekning

 

TENNIS

Barn

Alle barn er dekket av idrettsforsikringen frem til de fyller 13 år, se ovenfor.

Ungdom

Fra barnet fyller 13 år gjelder individuell lisens som hver utøver betaler direkte til Norges Tennisforbund. 

Alle utøvere som deltar i turneringsspill er pliktig å tegne lisens. Øvrige spillere er ikke pliktig, men anbefales å tegne lisens. Spillere som ikke har tegnet individuell lisens, er ikke dekket av forsikring.

Voksen

For voksne gjelder gjelder individuell lisens som hver utøver betaler direkte til Norges Tennisforbund.

Alle utøvere som deltar i turneringsspill er pliktig å tegne lisens. Øvrige spillere er ikke pliktig, men anbefales å tegne lisens. Spillere som ikke har tegnet individuell lisens, er ikke dekket av forsikring.

 

Trenere, ledere og dommere

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år er dekket av NIFs barneidrettforsikring.

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for ungdom og voksne er ikke dekket.

 

NB! Alle aktive over 13 år har selv ansvar for å sjekke at man har gyldig lisens som gir rett til forsikringsdekning

 

FRIIDRETT

Barn

Alle barn er dekket av idrettsforsikringen frem til de fyller 13 år, se ovenfor.

Ungdom

Fra barnet fyller 13 år gjelder individuell lisens som hver utøver betaler direkte til Norges Friidrettsforbund.

Alle utøvere som deltar i konkurranser er pliktig å tegne lisens. Øvrige utøvere er ikke pliktig, men anbefales å tegne lisens. Utøvere som ikke har tegnet individuell lisens, er ikke dekket av forsikring.

Voksen

For voksne gjelder gjelder individuell lisens som hver utøver betaler direkte til Norges Friidrettsforbund.

Alle utøvere som deltar i konkurranser er pliktig å tegne lisens. Øvrige utøvere er ikke pliktig, men anbefales å tegne lisens. Utøvere som ikke har tegnet individuell lisens, er ikke dekket av forsikring.

 

Trenere, ledere og dommere

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år er dekket av NIFs barneidrettforsikring.

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for ungdom og voksne er ikke dekket.

 

NB! Alle aktive over 13 år har selv ansvar for å sjekke at man har gyldig lisens som gir rett til forsikringsdekning

 

SEILING

Barn

Alle barn er dekket av idrettsforsikringen frem til de fyller 13 år, se ovenfor.

Ungdom

Fra barnet fyller 13 år gjelder individuell lisens som hver utøver betaler direkte til Norges Seilforbund.

Alle utøvere som deltar i konkurranser er pliktig å tegne lisens. Øvrige utøvere er ikke pliktig, men anbefales å tegne lisens. Utøvere som ikke har tegnet individuell lisens, er ikke dekket av forsikring.

Voksen

For voksne gjelder gjelder individuell lisens som hver utøver betaler direkte til Norges Seilforbund.

Alle utøvere som deltar i konkurranser er pliktig å tegne lisens. Øvrige utøvere er ikke pliktig, men anbefales å tegne lisens. Utøvere som ikke har tegnet individuell lisens, er ikke dekket av forsikring.

 

Trenere, ledere og dommere

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år er dekket av NIFs barneidrettforsikring.

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for ungdom og voksne er ikke dekket.

 

NB! Alle aktive over 13 år har selv ansvar for å sjekke at man har gyldig lisens som gir rett til forsikringsdekning

 

INNEBANDY

Voksen

For voksne gjelder individuell lisens som hver utøver betaler direkte til Norges Bandyforbund.

Alle utøvere som deltar i seriespill er pliktig å tegne lisens. Øvrige utøvere er ikke pliktig, men anbefales å tegne lisens. Utøvere som ikke har tegnet individuell lisens, er ikke dekket av forsikring.

 

Trenere, ledere og dommere

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for ungdom og voksne er ikke dekket.

 

NB! Alle aktive over 13 år har selv ansvar for å sjekke at man har gyldig lisens som gir rett til forsikringsdekning

 

 

ISHOCKEY

Voksen

For voksne gjelder individuell lisens som hver utøver betaler direkte til Norges Ishockeyforbund.

Alle utøvere som deltar i seriespill er pliktig å tegne lisens. Øvrige utøvere er ikke pliktig, men anbefales å tegne lisens. Utøvere som ikke har tegnet individuell lisens, er ikke dekket av forsikring.

 

Trenere, ledere og dommere

Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for ungdom og voksne er ikke dekket.

 

NB! Alle aktive over 13 år har selv ansvar for å sjekke at man har gyldig lisens som gir rett til forsikringsdekning

 

 

ANDRE FORSIKRINGER

Ansvarsforsikring

NIL har ansvarsforsikring som eier og driver av idrettsanlegg

 

Personforsikring

NIL har kollektiv ulykkesforsikring for ansatte

 

Eiendomsforsikring

NIL har forsikret bygning, løsøre, maskiner, tanker, traktor, båter etc.