Klubbhåndbok for Nesøya Idrettslag

Nesøya IL er i ferd med å utvikle klubbhåndbok. Klubbhåndboken skal fortelle hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi gjør det her hos oss.

Klubbhåndboken skal gi retning for hvilke aktiviteter vi skal tilby til hvem og hvordan.

Å utvikle en klubbhåndbok er en steg-for-steg-jobb, og vi har som mål å ha hele innholdet på plass i løpet av 2020. Samtidig vil en klubbhåndbok aldri bli ferdig, men være i stadig utvikling.

Klubbhåndbokens innhold som er felles for hele idrettslaget, vil ligge her under våre hovedsider. På de ulike avdelingssidene vil du finne innhold som er spesifikt for de ulike sportslige avdelingene.

Vi ønsker at klubbhåndboken skal være et nyttig oppslagsvetk og arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styrer, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Vi vil legge ut innhold etterhvert som det er klart.

 

Ansvarlig for utarbeidelse av klubbhåndboken for klubben er hovedstyret.

Har du innspill til klubbhåndboken, ta kontakt på post@nesoyail.no

 

Innholdet som er lagt ut til nå finner du i venstremenyen!