Lov for Nesøya Idrettslag

 

LOV FOR NESØYA IDRETTSLAG

Lovene er idrettslagets overordnede styrende dokument som godkjennes av årsmøtet.

Lovene er i samsvar med Norges Idrettsforbunds lover, og er godkjent av NIF.

Lov for Nesøya Idrettslag, stiftet 29. januar 1958.

Vedtatt den 29. januar 1958, med siste endringer av 16. mars 2022.

 

LOV FOR NESØYA IDRETTSLAG