Torunn 2021-04-13 16:59:46

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP

Screenshot%202021-04-13%20at%2015.52.40.png


Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

Nesøya Idrettslag er en klubb for alle, og ingen skal oppleve hets, diskriminering, trusler eller vold.

Vårt mål er at våre medlemmer skal oppleve glede, vennskap, inkludering, trygghet og respekt hver dag.

 

VARSLING

Hvis du har bekymringer rundt eller opplever noe av dette, skal det være enkelt å varsle, og terskelen skal være lav.

Du kan velge å varsle eller sende bekymringsmelding direkte til Nesøya Idrettslag, eller du kan varsle til Norges Idrettsforbund eller Norges fotballforbund, åpent eller anonymt.

VARSLE TIL NESØYA IDRETTSLAG: send en epost til FairPlay@nesoyail.no

VARSLE TIL NORGES IDRETTSFORBUND: send en epost til seniorrådgiver verdiarbeid i NIF

VARSLE TIL NORGES FOTTBALLFORBUND : Gå til siden Mittvarsel

 

MER INFO

Norges idrettsforbund har en verktøykasse for håndtering av ulike hendelser, og har mye nyttig informasjon rundt temaene på sine nettsider. Nesøya Idrettslag vil følge idrettens retningslinjer i håndtering av henvendelser og eventuelle hendelser.

Rasisme og diskriminering

Seksuell trakassering og vold

Vold og trusler

 

FAIR PLAY I NESØYA IDRETTSLAG

I Fotballgruppen i Nesøya Idrettslag har vi en aktiv Fair Play-komite som jobber forebyggende med verdiene våre og med holdningsskapende arbeid.

Les mer om vårt Fair Play-arbeid

 

Du er alltid velkommen til å kontakte Fair Play-gruppen vår uansett hva det skulle være, på FairPlay@nesoyail.no.

Vi har rutiner for å jobbe konfidensielt om ønskelig. Ønsker du å være helt anonym, kan du benytte vår postkasse på kortveggen av klubbhuset mot porten.

 

MITT IDRETTSLAG FOR LIVET

GLEDE - VENNSKAP- TRYGGHET - INKLUDERING - RESPEKT