Bli vår samarbeidspartner!

Nesøya IL søker stadig nye samarbeidspartnere, er du eller kjenner du noen som er interessert?

Nesøya Idrettslag er stolte over at flere bedrifter velger å støtte klubben ved å inngå partneravtaler. Vi har mulighet til å gi sponsorer gode profileringsmuligheter i vår arena, på våre arrangement, i vår kommunikasjon med medlemmer og med aktiviteter som medlemskvelder oa. Disse inntektene er viktige for NIL, samtidig som også sponsorene skal føle at det er både er meningsfullt og en god investering å støtte klubben. Vår hovedsamarbeidspartner gjennom mange år, Nordea, velger etter 2015 å trappe ned samarbeidet. Vi søker nå etter en ny hovedsamarbeidspartner fra 2016.

Profileringsmuligheter knyttet til Nesøya IL Tennis

Med boblehallen har NIL fått enda flere muligheter til å gi partnere gode profileringsmuligheter, både i hallen og på arrangementer.  På ønskelisten, står en hovedpartner for tennis, som kan være med oss å realisere drømmer vi har om videre utvikling av tennistilbudet. Navnet på hallen er vi klare å gi til den første som ser muligheten sammen med oss for et parternskap knyttet til tennisaktiviteter som skal skapes fremover. Vi gleder oss til å diskutere spennende muligheter med den eller de bedriftene som ser dette som en mulighet!

 

Vi tilbyr partnerskap på 3 nivåer.

Innen hvert nivå er det definerte profileringsmuligheter og verdier for partnerne våre, etter ytelse og avtalens omfang.

 

Nivå 1: Hovedpartner

Denne avtalen gir blant annet bransjeeksklusivitet i NIL, redaksjonell omtale i nyhetsbrev, arenaskilt, logo på alle drakter, offisielle trykksaker, nyhetsbrev og annet  informasjonsmateriell. I tillegg tilrettelegger klubben for ulike møteplasser mellom sponsor og medlemmene, som delarrangør på arrangementer, medlemskvelder o.a. Gjennom dialog kommer vi frem til en avtale som gir gode muligheter og ytelser for begge parter.

Nivå 2: Partner

Avtalen gir rettigheter til arenaskilt, logo på offisielle trykksaker, web, nyhetsbrev, samt redaksjonell omtale i nyhetsbrev. I tillegg får parner profilering på arenaskilt og stands på arrangementer. Vi setter oss gjerne ned for å diskutere profileringsmuligheter og ytelser, slik at avteln blir god for begge parter.

Nivå 3: Skiltsponsor / Leverandør

Arenaskilt, stands på arrangement.

En arenaavtale koster kr. 5000,- per år, avtaletid 3 år. Produksjon og frakt av skilt kommer i tillegg.

Klubben har også bruk for produkter og tjenester som ytelse, og er åpne for tilbud.

Sponsor av klær til enkeltlag kommer innunder denne kategorien, kjøp av 1 stk. arenaskilt kan gi anledning til å levere lagdrakter.