Torunn 2021-01-21 13:22:56

Idrettsstipend Nesøya Idrettslag

Nesøya IL ved Hovedstyret har opprettet et idretsstipend for barn og unge som tildeles de som ønsker å ha aktive barn som deltar i idretten i lokalmiljøet, men som er forhindret fra å dekke den økonomiske forpliktelsen. Hovedstyret er klar over at treningskontingenter for flere aktive barn kan være tungt å bære for enkelte. Derfor er stipendet opprettet.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmet må betale medlemskontingent til klubben selv, for tiden kr. 400 per år, og at det kun er trenigsavgiften som det kan søkes på.

Den er ikke alltid enkelt for en familie selv å søke. Vi setter pris på om foreldre, trenere og lagledere skaffer seg oversikt over alle barna på kullet, og vurderer om det kan være barn som ikke deltar på idrettsaktiviteter, men som kunne tenke seg det. Vi ønsker at alle som ønsker det skal få delta i fellesskapet som idrettsaktiviteter gir!

I 2021 gir vi også stipend til deltakelse på våre sommercamper. Alle med bostedsadresse Nesøya kan søke, og man trenger ikke å være medlem i NIL for å søke/delta på våre sommercamper.

Søknad om Idrettstsipend sendes NIL ved leder og behandles kun av styreleder, administrativ leder og leder for den idretten det gjelder.

Epost til leder: post@nesoyail.no

 

Velkommen til å søke!

En søknad skal inneholde:

  • Barnets navn
  • Barnets fødselsdato
  • Idrettsgren, årskull, lag/gruppe det søkes om.
  • Sesong det søkes om
  • Navn, adresse og epost til foresatt