Torunn 2020-10-21 15:43:24

Dette er NIL!

 

Klubbnavn:                           Nesøya Idrettslag    


Stiftet:                                   1958

Antall medlemmer:              1291


Idretter:                                 Fotball

Besøksadresse:                    Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya  


Postadresse:            
             Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya

E‑postadresse:                      post@nesoyail.no   


Internettadresse:                   nesoyail.no

Facebook-side:                     Nesøya IL  @nesoyaidrettslag

Organisasjonsnummer:        875 702 262       

Klubbnummer:                      0022 00032

Bankforbindelse:                   Nordea

Bankkonto:                            
6219 06 33794

Vippsnummer:                       36415

Medlem av:                            Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité