Våre nye styremedlemmer

Etter årsmøtet sist uke kan vi ønske velkommen til mange nye krefter som skal tilby gode idrettsaktiviteter til barn, ungdom og voksne på øya vår. Vi er takknemlige for at dere bidrar til å skape et aktivt og positivt oppvekstmiljø på Nesøya!

2022-03-25
Torunn

Vi kommenterte tidligere skifte i hovedstyret i Nesøya Idrettslag, les artikkelen her!

 

TENNIS

I tennisstyret takker Magnus Wrahme av som styreleder etter nærmere ti års arbeid for tennisen på Nesøya. Magnus har vært en dedikert ildsjel og en pådriver for utbygging av tennisanlegget og utvikling av tennismiljøet på Nesøya. Han har stor pasjon for tennis, og er aktiv spiller selv, sammen med sin familie. Han leverer nå fra seg et velfungerende styre, et komplett tennisanlegg, et arbeidsomt trenerteam og fullbookede treninger og leietimer. Dette skal påtroppende styreleder Espen Andersen forvalte videre, og etablere Nesøya IL Tennis til en klubb som slår fra seg i tennismiljøet:) Espen har gjennom alle år vært aktiv i tennissen med en aktiv tennisfamilie, og har siden 2018 vært i tennisstyret, siste årene som økonomiansvarlig, og har en solid bakgrunn for å ta dette videre. Magnus blir med som styremedlem i tennisstyret litt til og fortsetter selsvagt som aktiv tennisspiller.

Det nye tennisstyret ser slik ut:

Espen Andersen, leder


Katja Horn Johannessen 


Robert Herman 


Cathinka Skotvedt Sundling 


Magnus Wrahme 


Pål Auk


Kristin Holmen 


FOTBALL

I fotballstyret har vi også hatt utskiftninger. Styreleder Christian Ødegård gir styreklubben videre til Knut Tollefsen. Christian kom inn i fotballstyret som leder i 2018, med pasjon for fotball og misjon om å etablere en stabil utvikling og drift i fotballen på Nesøya. Nytt team med sportslig leder Erling Ola Fykse kom rask på plass, og Christian var pådriver for å etablere struktur, ryddighet og forutsigbarhet for spillere, foreldre og ansatte. Sportsplan og klubbhåndbok kom på plass, og klubben ble sertifisert som Kvalitetsklubb, nivå 1. Christian leverer i dag fra seg et solid grunnlag for videre utvikling, og vil fullføre oppgaven med utskiftning av nytt kunstgressdekke før han gir seg. Knut kom inn i styret samtidig med Christian, og har lang fartstid som dedikert fotballpappa, foreldretrener, lagleder - i tillegg til styrerollen. Knut har hatt et spesielt ansvar for det sportlige i styret og hva som skjer på banen. Samtidig går Kathinka Friis-Møller og Trude Jensen ut av styret, som begge også har sittet siden 2018. Kathinka har bidratt mye på det administrative og organisatoriske plan i klubben, mens Trude har vært en engasjert Fair Play-ansvarlig med hjerte for barnas situasjon. Vi takker det varmeste for innsatsen!

Det nye fotballstyret ser slik ut:

Knut Tollefsen, leder 


Brynjulf Østensjø, nestleder   


Stian Carlsen, sportslig


Tone Roll-Olsen, økonomiansvarlig 


 

HÅNDBALL

Årsmøtet valgte også et helt nytt håndball-styre. Styreleder Kristin Riise trådte ut av styret etter lang og tro tjeneste. Hun tok over som leder for håndball i 2016, og har vært hands-on på alt som har skjedd innen håndball på Nesøya siden. I denne perioden har håndballen hatt god rekruttering, stor vekst, vært godt drevet og samarbeidet vårt med Jardar IL utviklet, slik at våre spillere kan fortsette med håndballspill opp gjennom tenårene. På Kristins vakt har vi også fått nye flotte treningsfasiliteter i Nesøya Idrettshall. Kristin blir med litt videre, som dommeransvarlig. Vi takker også Ole Holm, Marie Nygård Gulsvik, Linda M. Pedersen, Eiril Medin-Schalt, Siril Sætersdal og Einar Bergsland for god innsats som avtroppende styremedlemmer!

Vi har ikke fått på plass en direkte arvtaker etter Kristin, men det nye styret ser slik ut:

Karine Jebsen, nestleder

Janicke Buck, økonomiansvarlig

Stein Bakken

Urban Skoog


FRIIDRETT

Friidrettsstyret har bestått av styremedlemmene Karina Folvik og Julia Mjør, samt økonomiansvarlig og allidrettansvarlig Julie Lillebø. Karina og Julia har i samarbeid drevet friidrettsarbeidet på Nesøya på en veldig god måte, siden de begge kom inn i styret i 2019. De har sikret fortsatt drift og et stabilt tilbud for friidretts-utøverne våre, som også har vært aktive på stevner og turneringer, med gode resultater. I 2021 kom Julie inn, og vi er glad for at hun fortsetter det gode arbeidet sammen med det nyvalgte styret. Tusen takk for solid innsats Karina og Julia!

Det nye friidrettsstyret består av:

Julie Lillebø, ansvarlig for økonomi og allidrett

Nicolai Winge

Morten Jensen


SEILING

Fra seilstyret trår Gorm Leiknes og Knut Haneborg ut, og fortsetter sitt gode arbeid i en egen komité. Takk for innsatsen i seilstyret gjennom mange år!

I seilstyret sitter nå:

Peder Staubo, leder

Hans Henrik Seierstad, økonomiansvarlig

Hans Arild Boge-Fredriksen

Odd Arne Urnes

Håkon Nissen-Lie

Styremedlem Einar Christian Bergsland

Marcus Hansen Kilstad

Elisabeth Aaberge


INNEBANDY

Ingen endring, styret består av:

Christoffer Viig

Monica Solheim


ISHOCKEY

Ingen endring, styret består av:

Lars Mørkås


KONTROLLKOMITE

Ingen endring:

Dag Tønder


VALGKOMITE

Ingen endring:

Heidi Robertson, leder

Janicke Buck